Werk aankopen

Als u interesse heeft in een werk of overweegt een werk te laten maken, is het raadzaam om een afspraak te maken voor een atelierbezoek. U kunt daartoe contact met mij opnemen of gebruik maken van het contactformulier van deze site.

Bestaand (vrij) werk

In het portfolio op deze site wordt bij elk werk aangegeven of het beschikbaar is voor verkoop. Ook vindt u er nadere gegevens over het werk zoals het formaat, het jaar waarin het gemaakt is en in geval van grafiek tevens de oplage. Let op: de weergave van de werken op deze site is aan technische beperkingen onderhevig. Kleuren, contrast, detaillering en formaat wijken af van het originele werk. De mate van afwijking is afhankelijk van de door u gebruikte apparatuur (monitor) en de afstelling daarvan. Ga dus bij de beoordeling van een kunstwerk nooit af op afbeeldingen op internet.

Werk in opdracht

Ik maak ook werk in opdracht. De koper kan als hij dat wenst aanwijzingen geven over het formaat en thema van het werk dat in zijn opdracht gemaakt wordt. Kunstenaar en opdrachtgever bereiken vooraf overeenstemming over de prijs en de inhoud op hoofdlijnen. Wie een kunstwerk in opdracht laat maken, moet zich overigens realiseren dat het eindresultaat niet altijd overeenstemt met de verwachtingen vooraf. Voor mij is een substantiële mate van artistieke vrijheid een voorwaarde voor elke opdracht. De ervaring leert echter dat als de 'chemie' tussen opdrachtgever en kunstenaar klopt, het resultaat navenant is.